Logistiek

Bij logistiek draait alles om teamwerk in de keten.

Van grondstof tot applicatie, alles daartussen en -binnen draait om het begrip dat je alleen maar dingen goed kan doen als je weet waarom en voor wie.

Een goed logistiek concept houdt daarom rekening met de veranderende omstandigheden van de omgeving zodat het proces snel is aan te passen.

Lean, Just in Time, Responsive Designing en GEO-Tracing zijn een aantal zaken die in balans met een goede personele organisatie een flexibele winstgevende logistieke operatie creëren.

Commitman heeft ervaring bij Telecom-bedrijven met het verbeteren van de logistiek en zet deze kennis graag voor u in!

Onze aanpak bestaat uit een aantal te volgen stappen, waarbij:

  1. De inventarisatie van de bestaande uitvoering en verwachtingen als IST situatie wordt vastgesteld;
  2. Daarna is een ketenanalyse ven belang waarmee de externe mogelijkheden en verwachtingen worden vastgesteld als SOLL situatie;
  3. Op basis van beide situaties wordt met de mensen die er verstand van hebben binnen het bedrijf, klanten en leveranciers SAMEN een IST naar SOLL vastgesteld voor alle facetten waaronder de kennis en kunde, de fysieke status en de gewenste situatie, klantverwachting, leveranciersmogelijkheden, financiële impact enzovoorts.
  4. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het terugbrengen van de voorraden en doorlooptijden van de logistieke handelingen, vooral wanneer de productie voor een groot deel van de logistiek afhankelijk is. De nadruk van de systematiek hierbij ligt op een LEAN aanpak, waarbij het voor berokkenen vanuit hun eigen werkervaring wordt teruggebracht tot de essenties van prettiger werken vanuit het mogen stellen van eisen aan jezelf en anderen en daarmee gewoon goed en voorspelbaar je werk kunnen doen.
  5. Na alle voorbereidingen volgt de implementatie van het plan, dat geleid wordt vanuit onze projectaanpak.

Onze uitvoeringsaanpak is gebaseerd op de pijlers GOTIKC, welke (niet in volgorde van belang) staan voor Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit en Cultuur.

Wij zijn er van overtuigd dat Kwaliteit altijd op de eerste plaats staat, voordat andere zaken van belang zijn.

Ons handelen is daar volledig op gericht en onze aanpak bij ons werk eveneens.

Desondanks realiseren wij ons terdege dat het geen zin heeft om andere zaken te negeren in onze aanpak.

Als bovenstaande bij u aanleiding geeft om met ons in gesprek te komen, staan wij graag voor u klaar!