Interim-management

Het gaat uiteindelijk allemaal om de juiste persoon en competenties op de betreffende plek c.q. positie.

Keuzes maken en vasthouden, leiderschap en snappen waar het om gaat.

Allemaal heel duidelijk en bekend maar toch vaak niet onderkend.

Bij benoemingen van managers spelen vaak hele andere factoren een rol waardoor de invulling van zo’n rol fout kan gaan.

Met als mogelijk gevolg schade aan mens en bedrijf.

Commitman kan voor u op interim-basis het management invullen op een leidinggevende positie als bedijfsleider, -directeur of -manager.

De invulling van deze rol kan gericht zijn op verandering of het managen van een bedrijf om de afgesproken resultaten te halen.

Wij zorgen er voor dat de mensen binnen een bedrijf vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en de gezamenlijk vastgestelde aanpak.

Uitgangspunt bij onze aanpak is het maken van een PLAN in samenspraak met de mensen die er verstand van hebben.

Dat kan betekenen dat er mensen zijn die andere dingen moeten gaan doen omdat ze dan een betere bijdrage leveren aan het geheel of dat er mensen moeten vertrekken waar ze niet meer passen op de te halen doelen.

Dat lijkt vervelend maar uit onze ervaringen blijkt vaak dat het samenwerken aan het halen van bekende en geaccepteerde doelen bevrijdend en stimulerend werkt.

SMART doelen realiseren doordat iedereen weet wat we gaan doen en daarop ook de anderen zal aanspreken leidt tot hogere effectiviteit en verankering van de aanpak.

Past onze aanpak op uw verwachting?

Wij komen graag met u in gesprek voor een eerste analyse op de mogelijkheden!