Inkopen

Inkopen is een vak apart.

Met de ontwikkeling van inzichten op het gebied van waardeontwikkeling en de visie dat kwaliteit in de keten uiteindelijk zwaarder weegt dan de prijs per deel is inkoop een vak geworden waar je meer voor moet weten dan de prijs.

Best Value Procurement leidt er bijvoorbeeld toe dat toekenning van een order bepaalt wordt door eerdere prestaties.

Daarnaast spelen CO2-prestaties van bedrijven mee in de gunning en mag je de koppeling naar maatschappelijke waarden niet vergeten.

Op het gebied van inkoop en purchasing heeft Commitman veel ervaring en vooral ook goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen!

Deze kennis willen wij graag inzetten voor Opdrachtgevers en klanten.

Wij zijn van harte bereid om met u verder te praten als u geïnteresseerd bent in onze mogelijkheden.

Een belletje of e-mail ontvangen wij graag!