Contractmanagement

Contractmanagement vereist kennis van de inhoud, vergezeld van brede kennis en kunde over wat wel en niet kan worden afgesproken.

De context bij het opstellen en afstemmen van Overeenkomsten met klanten en/of leveranciers wordt daarbij bepaald door het management, gestuurd vanuit bedrijfsdoelen.

Geld is daarbij een belangrijke driver, waarbij de te verhandelen diensten en/of producten zowel qua omvang als qua inhoud leidend zijn.

Uiteindelijk is een Overeenkomst alleen zinvol als alle partijen er voordeel in zien.

Onderhandelingen over een Overeenkomst mogen hard zijn op de inhoud, en resultaat bereik je het best door de relatie prettig te hebben.

Commitman heeft veel ervaring in het opstellen en begeleiden van Overeenkomsten op het gebied van materiaal en materieel, vastgoed en diensten.

Ook het opstellen van MOU’s, NDA’s, JV’s en andere vormen van het vastleggen van afspraken en intenties behoort tot onze kennis en ervaring.

Voor het beheren van alle soorten bestaande Overeenkomsten raden wij een goed overzichtelijk cloud-based beheerssysteem aan.

Wij kunnen de volgende diensten leveren op het gebied van contractmanagement:

  • Opstellen en beheren van Overeenkomsten
  • Controleren of de contract-afspraken nog overeenkomen met de praktijk
  • Verbeteren van resultaat op basis van het volgen van gemaakte afspraken
  • Samen met u de eventuele make or buy besluiten voorbereiden
  • Begeleiden van de transitie van zelf doen naar uitbesteden op basis van prestatie
  • In de praktijk checken van geschillen en afspraken op lopende Overeenkomsten
  • Implementeren van een contract management systeem

Als u specifieke vragen of wensen heeft komen wij graag met u in gesprek!